spot_img

Biblioteka przyszłości – konferencja pod patronatem Lustra Biblioteki

Zapraszam na XVIII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych. Będzie ona poświęcona tematyce związanej z rolą i przyszłością bibliotek. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych pod tematem przewodnim „Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia” organizowana jest przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Odbędzie się 24-25 maja 2018 r. 

Planowana konferencja poświęcona jest przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na utratę stabilności funkcjonowania. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról i zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa.

Konferencja skierowana jest do bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej bibliotek akademickich, bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych, osób odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną, twórców bibliotek cyfrowych i systemów e-learningowych, a także pracowników naukowych instytutów bibliologii i informatologii, nauczycieli akademickich oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami roli i rozwoju bibliotek przyszłości. Termin rejestracji mija 28.02.2018 r.

Obszary tematyczne

Szerokie gremium konferencji gwarantuje prezentacje i dyskusje zarówno na poziomie teorii, jak i praktyki oraz wspólne inspiracje dotyczące przezwyciężania zagrożeń, odkrywania działań niszowych i wykorzystania nowoczesnych technologii jako bliskiego sojusznika bibliotekarza i pracownika informacji.

Obszary tematyczne zostały podzielone na kategorie: technologie, nauka, jakość-efektywność oraz kompetencje. Wśród zagadnień warto wymienić m.in.: platformy edukacyjne i miejsce zasobów informacyjnych, narzędzia komunikacji z użytkownikiem, science 2.0 i rola biblioteki, badania satysfakcji użytkowników czy formy komunikacji z użytkownikiem.

Szczegóły i więcej informacji dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Źródło zdjęć: pixabay.com