spot_img

Jubileusz 100-lecia SBP

– Chcę też zapewnić, że mają państwo w prezydencie Rzeczypospolitej bliskiego i oddanego sojusznika. Przykładam bowiem ogromną wagę do sprawy promocji czytelnictwa i upowszechniania uczestnictwa całego naszego narodu w kulturze – to słowa prezydenta skierowane za pośrednictwem listu w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia SBP. Na uroczystość przybyli bibliotekarze z całej Polski.

20 października w Bibliotece Narodowej odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Uroczystość miała bardzo oficjalny charakter. Na sali można było dostrzec kilka pokoleń bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, przedstawicieli związanych z bibliotekami i innych gości z całej Polski. Nie zabrakło listu od prezydenta RP Andrzeja Dudy. Swoją obecnością zaszczycił również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, który wręczył m.in. Złote Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

– Pragniemy dzisiaj przywołać pamięć o ludziach, zdarzeniach współtworzących świadectwo realizacji misji kulturowej i społecznej, którą przy SBP na rzecz rozwoju bibliotek, czytelnictwa i umacniania rangi zawodu bibliotekarza. Świadectwo, którego my członkowie SBP jesteśmy spadkobiercami. W ciągu minionych 100 lat mimo różnych zawirowań dziejowych stowarzyszenie utworzyło bogatą tradycję – mówiła Elżbieta Stefańczyk podczas otwarcia.

Jubileusz 100-lecia SBP

Wydarzenie rozpoczęto od przypomnienia dziejów SBP. Ludzie, czasy, wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia zaprezentował Zbigniew Gruszka. Swoje podziękowania za organizację tegorocznego kongresu IFLA we Wrocławiu oraz krótkie przesłanie i gratulacje dla przedstawicieli zrzeszających SBP wysłała za pomocą wideo także Glòria Pérez-Salmerón, nowa przewodnicząca IFLA.

Przeniesieniem w lata początków jubilata oraz jego dziejów był premierowy pokaz filmu dokumentalnego Bibliotekarze – 100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w reżyserii Andrzeja Sapija. Po prezentacji Janusz Kuligowski, dyrektor Archiwum Prezydenta RP odczytał list od prezydenta RP. W skierowanym liście do organizatorów i uczestników uroczystości prezydent zapisał:

Proszę przyjąć słowa wdzięczności za codzienną, rzetelną pracę całego środowiska bibliotekarskiego. W moim przekonaniu jej znaczenie dla naszego narodu nie sposób przecenić. Uważam, że państwa zawód jest czymś znacznie więcej, jest powołaniem, o czym świadczy to, że wykonują go państwo z sercem i wielkim zaangażowaniem, a także jest ogromnie ważną służbą publiczną, której słusznie towarzyszy poczucie misji i która przynosi wspaniałe owoce.

Wspominając okres międzywojenny prezydent RP podkreślił, że bibliotekarze odgrywali i odgrywają ważną rolę w społeczeństwie:

Bibliotekarze, pracownicy szkół, uczelni i książnic publicznych, którzy byli już nie tylko kustoszami dziedzictwa, lecz wychowawcami i przewodnikami wprowadzającymi młodych Polaków w świat literatury, nauki i sztuki. Także dzisiaj na powrót suwerennej Polsce państwa środowisko odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu dzieci i młodzieży, rozwijaniu ich zainteresowań i talentów, a także w animowaniu życia kulturalnego, intelektualnego i społecznego. Biblioteki stanowią często główną lub wręcz jedyną tego rodzaju w kraju przestrzeń na co dzień dostępną dla mieszkańców wielu miejscowości. To państwa praca sprawiła, że nie tylko metropolia, ale też w mniejszych ośrodkach Polacy mogą faktycznie korzystać z przysługującego wszystkim prawu do uczestnictwa w kulturze. Za to chciałbym dzisiaj wszystkim bibliotekarzom szczególnie serdecznie podziękować. Chcę też zapewnić, że mają państwo w prezydencie Rzeczypospolitej bliskiego i oddanego sojusznika. Przykładam bowiem ogromną wagę do sprawy promocji czytelnictwa i upowszechniania uczestnictwa całego naszego narodu w kulturze wyrazem czego jest doroczna akcja Narodowego Czytania.

Z kolei wicepremier oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński bezpośrednio od siebie podziękował zgromadzonym bibliotekarzom:

– To co robicie jest szalenie ważne dla polskiej kultury, a także dla Polski. To jest 100-lat polskiej niepodległości i 100 lat działań i aktywności polskich bibliotekarzy stowarzyszenia. To jest 100 lat niesienia naszej tożsamości, kultury.

W trakcie wypowiedzi ministra oraz innych gości wspominano również swoje pierwsze doświadczenia z biblioteką i bibliotekarzami.

Jubileusz 100-lecia SBP

W dalszej części odbyło się także wręczenie nagród w trzech konkursach: Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego, Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej oraz Tydzień Bibliotek 2017.

Jubileusz 100-lecia SBP

Jubileusz 100-lecia SBP

Oficjalne uroczystości zakończył koncert muzyki dawnej o wymownym tytule Czego słuchał pan Shakespeare?