spot_img

Polonika

Polonika to portal internetowy, w którym gromadzone są informacje o obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. W skrócie to  5 wyszukiwarek i ponad 400 haseł z zakresu malarstwa, rzeźby i założeń urbanistycznych na obszarze ponad 50 państw. Ministerstwo Kultury właśnie uruchomiło nowy portal internetowy polonika.gov.pl.

Projekt Polonika to baza internetowa, która obejmuje obiekty powstałe do 2000 r. na ziemiach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczpospolitej. Umieszczane są w niej nie tylko dzieła stworzone przez polskich artystów, ale również prace o polskiej tematyce, wykonane przez obcokrajowców, bądź ufundowane przez polskie rodziny.

Poszczególne rekordy, opracowywane lub konsultowane przez specjalistów, stanowić mają pomoc dla badaczy, służb dyplomatycznych, służyć polskiej emigracji i jej organizacjom oraz turystom odwiedzającym różne zakątki świata. Liczymy na to, że portal „Polonika” przyczyni się do odkrycia nieznanych dotąd obiektów i udokumentuje znane już przykłady współpracy i współistnienia kulturalnego w różnych częściach świata – ogłasza MKiDN.

Polonika

Znaleźć tu można nie tylko zabytki sztuki i architektury, które są dziełami  polskich artystów, ale również prace ufundowane przez Polaków lub odnoszące się do polskiej  tematyki. Takie obiekty, należące do światowego dziedzictwa kulturowego, można zobaczyć niemal na całym świecie. Baza obejmuje obiekty na ziemiach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczypospolitej.

Baza poloników ma służyć nie tylko zrozumieniu polskiej historii, o której specyfice wiele mówią rozrzucone po całym świecie obiekty kultury i sztuki polskiej. Dzięki temu portalowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zyska informacje o kolejnych „polskich obiektach”, ich stanie zachowania i będzie miało szansę na podjęcie działań, które mogą stać się wstępem do koniecznych prac  konserwatorskich, ratujących polskie dziedzictwo za granicą.

Portal Polonika prowadzony jest przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN. Historycy sztuki i konserwatorzy wciąż opracowują nowe hasła oraz aktualizują te już znajdujące się na stronie. Gorąco pragniemy, by w proces tworzenia bazy włączyli się poza specjalistami także Polacy mieszkający czy pracujący poza granicami Rzeczypospolitej oraz turyści. Każda osoba odwiedzająca stronę może zgłosić na znajdujący się na stronie adres Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych nowe obiekty lub aktualizacje opublikowanych już informacji.

Zobacz polonika.gov.pl

Źródło zdjęć: polonika.gov.pl