spot_img

Bibliotekarz nowej generacji – patronat Lustra Biblioteki

Książnica Płocka z okazji obchodów 80-lecia istnienia organizuje konferencję „Bibliotekarz nowej generacji”. Poświęcona będzie ona wymianie poglądów i doświadczeń na temat pracy współczesnego bibliotekarza i stojących przed nim wyzwań. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego zaprasza na konferencję naukową „Bibliotekarz nowej generacji”. Jest ona organizowana w ramach obchodów 80-lecia Książnicy Płockiej, 50-lecia czasopisma naukowego „Humanizacja Pracy” oraz 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencja odbędzie się w Płocku 6 października 2017 r.

W popularnym obiegu funkcjonuje myślenie, że bibliotekarze po prostu zaspokajają tylko potrzeby czytelnicze. Warto to ująć inaczej: bibliotekarze mają także, a może przede wszystkim kreować te potrzeby. Idąc z duchem czasu, wzbogacają swoją wiedzę o sposoby wykorzystania nowych technologii w promowaniu czytelnictwa i bibliotek. „Nowy” bibliotekarz to ktoś, kto posiada dużo więcej kompetencji, aby inspirować i pomagać. Celem konferencji będzie zarówno dyskusja na temat społecznego wizerunku bibliotekarza, jak i integracja środowiska bibliotekarskiego.

Bloki tematyczne:

I. Bibliotekarz w obliczu nowych wyzwań
II. Biblioteka dla współczesnego użytkownika – przestrzeń dla każdego
III. Czytelnictwo. Promocja

Organizatorami konferencji są: Książnica Płocka, Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.