spot_img

Wizualizacja informacji w humanistyce

W Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wizualizacja informacji w humanistyce”. Konferencja została zorganizowana profesjonalnie, a prelegenci przygotowali interesujące prezentacje. Wśród gości nie zabrakło zagranicznych przedstawicieli i ekspertów w zakresie wizualizacji.

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu gościł wielu badaczy i przedstawicieli różnych środowisk na międzynarodowej konferencji. Tematem przewodnim była „Wizualizacja informacji w humanistyce”.

Wizualizacja informacji – ta unowocześniona technologia, a zarazem metodologia wkracza w każdą sferę ludzkiej aktywności: od badawczo-rozwojowej po biznesową, społeczną i artystyczną. Jest to praktyczna wiedza o tym, jak graficznie „opanować” ogromne zbiory danych, opisujących dany aspekt rzeczywistości [źródło].

Konferencja wyróżniała się pod względem organizacji poszczególnych sesji. Podczas keynote session wystąpili zagraniczni goście. Wśród nich m.in.: Raphael Ball, Yurij Holovatch, Włodzisław Duch, Jan Kozłowski, Suzana Pasanec Preprotići. Ta część konferencji była prowadzona w języku angielskim.

Największe zainteresowanie ze strony słuchaczy wzbudził referat Raphaela Ball (Bibliothek at Swiss Federal Institute of Technology in Zurich). The end of linear text in scholarly communication? odnosił się do zaprezentowania informacji za pomocą tekstu linearnego ze zwróceniem uwagi na zachodzące zjawiska w procesie cyfrowym.

Drugim tematem, którego z zainteresowaniem słuchali zgromadzeni na sali było wystąpienie Visualization of mind inside the brain dotyczące procesów umysłowych i aktywności mózgu. Temat ten zwizualizował i przygotował Włodzisław Duch.

wizualizacja informacji

Następnie odbyły się dwie równoległe sesje. Jedna dotyczyła wizualizacji źródeł i danych, a druga rozstrzygała kwestię pomiędzy pięknem a funkcjonalnością w prezentacji informacji. Uczestnicy musieli wybierać, których referatów chcą wysłuchać. Na uwagę zasługują prezentacje Emanuela Kulczyckiego (Wizualizacja danych z różnych źródeł: interpretacyjne pułapki normalizacji na przykładzie narodowych bibliograficznych baz danych) i Jolanty Gwioździk (Wizualizacja w opracowaniu książki dawnej). W programie znalazł się także mój referat dotyczący Wskaźników funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Z dużą wyrozumiałością ze strony słuchaczy spotkały się także pozostałe tematy młodych naukowców.

fot. Instytut INiB UMK

Ponadto w pierwszym dniu konferencji przewidziano ignite talk, czyli krótkie kilkuminutowe wystąpienia, w których prelegenci omawiali tylko najważniejsze zagadnienia i wyniki badań. Obrady tego dnia zakończył koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Toruniu.

W drugim dniu konferencji wygłoszono 9 referatów. Najchętniej słuchanym tematem był ten opracowany przez Zbigniewa Chanieckiego, Błażeja Świątek, Grzegorza Osińskiego – Znaczenie i wpływ doboru parametrów oświetlenia na rzeczywisty odbiór modelowanych obiektów sakralnych. Warto wspomnieć też o wystąpieniu Andrzeja Radomskiego – Analiza i wizualizacja obrazów na przykładzie badania okładek polskich tygodników społeczno-politycznych.

wizualizacja informacji

Uczestnicy chętnie wzięli udział w przygotowanych warsztatach. Organizatorzy zapewnili 8 spotkań oraz 1 warsztat naukometryczny przeprowadzony przez jednego ze sponsorów.

Dużym plusem podczas organizacji konferencji były przeprowadzone dyskusje. Oczywiście w kuluarach uczestnicy także rozmawiali kontynuując tematykę konferencji.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w zbiorczej monografii. Natomiast prezentacje towarzyszące referatom będą udostępnione na stronie wizualizacja.strikingly.com.