spot_img

Biblioteki a ustawa o jednolitej cenie książki [aktualizacja 18.03.2017]

Projekt ustawy o jednolitej cenie książki budzi wiele kontrowersji szczególnie w branży księgarskiej i wydawniczej. Środowisko bibliotekarskie także obawia się projektu Polskiej Izby Książki. Warto zatem przyjrzeć się przepisom i sprawdzić jak projekt wpłynie na interes bibliotek.

Ustawa

Projekt Ustawy o jednolitej cenie książki reguluje m.in.:

  • ustalenie jednolitej ceny książki obowiązującej w okresie od daty wprowadzenia książki do obrotu do upływu 12 miesięcy;
  • jednolita cena książki będzie obowiązywać także w trakcie przedsprzedaży książki;
  • z uwagi na różne standardy edytorskie ceny książki, które mogą się różnić w przypadku wydania jej w oprawie miękkiej lub twardej;
  • trwałe umieszczenie na książce ceny oraz podanie miesiąca i roku wprowadzenia książki do obrotu (zasada obowiązuje także w internetowym katalogu wydawcy);
  • zakaz informowania o sprzedaży książki po cenie niższej niż jednolita cena książki;
  • zakaz oferowania książki jako bezpłatnego dodatku do produktów lub usług;
  • zakaz oferowania produktów lub usług jako dodatków do książki.

Więcej w Projekcie Ustawy z dnia 20.02.2017 r. opracowanym przez Polską Izbę Książki.

Biblioteki

Zgodnie z art. 9 projektu ustawy o jednolitej cenie książki biblioteki w rozumieniu przepisów (ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach) nie będą dotyczyły zapisy ustawy. Wobec tego obowiązek sprzedaży książki po jednolitej cenie książki nie ma zastosowania do jej sprzedaży dla instytucji kultury jakimi są biblioteki. Jednym warunkiem jest zakup książek na własny użytek.

Bibliotek nie będą dotyczyły żadne ograniczenia rabatowe. Specjalnym zapisem zostały wyłączone z regulacji ustawy i pozostaje status quo. Osiągnęliśmy z autorami projektu ustawy korzystny dla obu stron kompromis. Biblioteki nie są konkurencją na rynku książki, ale wielkim dla niego wsparciem – mówi dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Obowiązek sprzedaży książki po jednolitej cenie książki nie ma zastosowania do jej sprzedaży:

1) wydawcy książki,
2) importerowi książki,
3) przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji książek,
4) pracownikom podmiotów, o których mowa w pkt 1-3,
5) autorowi książki,
6) bibliotece w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829)
– pod warunkiem zakupu książki na własny użytek.

Zniżki dla instytucji kultury

Z kolei w art. 8 ust. 3 niniejszego projektu ustawy znalazł się także zapis dotyczący sprzedaży książek ze zniżkami. Tym samym instytucje kultury inne niż biblioteki, będą mogły zakupić książki z dopuszczalnym rabatem do 20%. Dla bibliotek ma zastosowanie zapis art. 9 [red. tekst podkreślony, aktualizacja 18.03.2017].

cena książki

Zobacz prezentację PIK

Sprzedawca końcowy jest uprawniony do sprzedaży książki po cenie nie niższej niż 80% i nie wyższej niż 100% jednolitej ceny książki, jeżeli książka jest nabywana przez:
1) instytucję kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337);
2) jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2));
3) uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ((Dz.U. z 2012 r. poz. 572 tekst jedn. ze zm.)
4) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371, tekst jedn.));
5) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ((Dz.U. z 2016 r. poz. 572, tekst jedn.)).

Źródło zdjęć: BMM, Polska Izba Książki.