spot_img

Biblioteczne Pasmo Informacyjne [36]

W tym wydaniu: Olga Tokarczuk o literaturze, CINiBA w Wielkim Słowniku Ortograficznym PWN, o digitalizacji kolekcji najstarszych druków, branży wydawniczej i księgarskiej oraz akcji „wspomnień” w gorzowskiej bibliotece.

 

Wydawcy i księgarze z długami i nadzieją w jednolitej cenie książki
Czy księgarniom i wydawcom książek pomoże jednolita cena książki utrzymywana w sprzedaży przez 12 miesięcy? Trudno prognozować. Pewne jest jednak, że obu branżom nie jest łatwo, ponad 40 proc. firm znajduje się w słabej lub bardzo złej kondycji finansowej. Przeterminowane zobowiązania księgarni i wydawców przekraczają 25 mln zł – wynika z danych BIG InfoMonitor, BIK oraz wywiadowni gospodarczej Bisnode.

Biblioteki a ustawa o jednolitej cenie książki [aktualizacja 18.03.2017]

Olga Tokarczuk na targach w Londynie: literatura jest uniwersalna
– Uważam się za pisarkę środkowoeuropejską, która ma szczęście pisać we wspaniałym języku. Uważam też, że literatura jest wspólna i uniwersalna, nie można jej traktować w kategoriach literatury narodowej – opowiadała w Trójce pisarka, która gościła na targach książki w Londynie.

Skrót „CINiBA” w Wielkim Słowniku Ortograficznym PWN
W wydaniu zaktualizowanym „Wielkiego słownika ortograficznego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji” zostanie uwzględniony nowy skrótowiec. To „CINiBA”, czyli Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka mieszczące się w Katowicach.

Rosyjska biblioteka zdigitalizowała kolekcję najstarszych druków
Naukowcy z Tomskiego Uniwersytetu Państwowego zdigitalizowali zbiór 26 inkunabułów. Choć, wg Incunabula Short Title Catalogue Biblioteki Brytyjskiej, żadna z tych publikacji nie jest szczególnie znana, niektóre pozycje są naprawdę rzadkie. Kopie jednej z nich znajdują się np. tylko w Bibliotece Badawczej Uniwersytetu Tomskiego i w Niemczech.

Biblioteki cyfrowe w Polsce

Biblioteki cyfrowe na świecie

 

MEN: Informacje o pracach dot. likwidacji bibliotek szkolnych nieprawdziwe
MEN nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe – podkreślił resort. W internecie trwa akcja „Stop likwidacji bibliotek”. Jej autorzy zbierają podpisy pod listem do minister edukacji Anny Zalewskiej.

Dla każdego wspomnienia jest miejsce w bibliotece
– Książnica prowadzi obecnie akcję zbierania wspomnień. Co to za akcja?
– Mamy taką akcję „Zbieranie tu i teraz”. Chodzi o gromadzenie różnych wspomnień dotyczących krajobrazu kulturowego, bo to się dość szybko zmienia. Zbieramy wszystko, zapiski, wspomnienia, zdjęcia, inne obrazy dotyczące przeszłości. Bo to zwyczajnie ginie. Kilka dni temu dostałem do weryfikacji i do ewentualnej naprawy malunki i zdjęcia wykonane ręką Włodzimierza Korsaka.

Źródło zdjęć: pixabay.com