spot_img

Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – patronat Lustra Biblioteki

Współczesna biblioteka, z przypisywanymi jej funkcjami: edukacyjną, kulturową, naukową, integracyjną – jest instytucją szczególnie predystynowaną do zapewniania osobom z niepełnosprawnością szerokiego, wolnego od barier mentalnych i fizycznych, uczestniczenia w świecie informacji i kultury. Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka” do Zielonej Góry.  Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka”, która odbędzie się w zielonogórskiej książnicy w dniach 8-9 listopada br.

Zgodnie z wytycznymi IFLA, gotowość bibliotek do wypełniania tej roli rozpatrywana jest w kilku aspektach: lokal i jego otoczenie, specyfika materiałów czytelniczych (alternative/accessible formats, adapted literature, special-format), specyfika zakresu treściowego kolekcji, zasady kompleksowej informacji o zbiorach, specyfika technologii wspomagających (adaptive technology, assistive technology), dostępność stron internetowych bibliotek, specyfika usług bibliotecznych (zasady udostępniania, informowania), formy i zasady pracy z niepełnosprawnym użytkownikiem, przygotowanie i kompetencje bibliotekarzy w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnością.

biblioteki

Co współczesna bibliologia i informatologia wie na temat obsługi biblioteczno-informacyjnej osób z niepełnosprawnością? Jak radzą sobie polskie i zagraniczne biblioteki z wypełnianiem zaleceń Konwencji ONZ i IFLA? Co należy objąć bibliologiczną, informatologiczną, pedagogiczną refleksją badawczą, a co praktyką biblioteczną, aby inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością była nie tylko ideą, ale również rzeczywistością? Podczas Konferencji teoretycy oraz praktycy będą poszukiwać odpowiedzi na powyższe pytania.

Szczegóły i PROGRAM konferencji dostępny jest na stronie konferencja.norwid.net.pl

Teoretyczno-praktyczny dyskurs prowadzony będzie wokół następujących zagadnień:

  • Osoby z niepełnosprawnością, osoby w niekorzystnej sytuacji, osoby niesprawne czytelniczo, osoby z trudnościami w odczytywaniu druku – jako użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego.
  • Materiały biblioteczne (forma i treść) i technologie wspomagające – a dostęp do informacji.
  • Oferta usług i praca z użytkownikiem z niepełnosprawnością – od obsługi bibliotecznej osób z niepełnosprawnością, animacji kulturalnej – do biblioterapii.
  • Biblioteczne przestrzenie realne i wirtualne – lokal i jego otoczenie, strony internetowe biblioteki a niepełnosprawność użytkownika.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty dla bibliotekarzy – praktyków oraz wystawa alternatywnych materiałów bibliotecznych i technologii wspomagających.

Partnerami powyższego przedsięwzięcia są: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.