spot_img

Biblioteka publiczna a jej współczesny użytkownik

Biblioteka publiczna a jej współczesny użytkownik – to temat przewodni konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych i miejskich z Podkarpacia, która odbyła się w Stalowej Woli. Dyskutowano na temat kondycji podkarpackich bibliotek, oczekiwaniach współczesnych czytelników oraz zaprezentowano działalność książnic, nie tylko z tego rejonu.

VII Konferencja dyrektorów bibliotek powiatowych, bibliotek miejskich i miejsko-gminnych realizujących zadania powiatowe, zlokalizowanych w siedzibach powiatów na terenie województwa podkarpackiego odbyła się w Stalowej Woli. Przez dwa dni (29-30.09.2016 r.) zaproszeni goście dyskutowali o tutejszych bibliotekach, ich problemach, stojących przed nimi wyzwaniach oraz przyszłości bibliotek. W programie przewidziano 8 referatów.

Po otwarciu konferencji i krótkich wystąpieniach zaproszonych gości organizatorzy wręczyli nagrody i wyróżnienia w konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Puchar otrzymała Krośnieńska Biblioteka Publiczna.

konferencje

Honorowy głos wprowadzający do tematów obrad konferencji zabrała Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Poruszyła ona problematykę praktyk lekturowych oraz stan czytelnictwa w wykładzie Wpływ biblioteki publicznej na aktywność czytelniczą środowiska w świetle krajowych badań czytelniczych.

Wśród wystąpień głos zabrali także inni zaproszeni goście z Warszawy, Krakowa i Mikołowa. Pierwszy prelegent dr hab. Dariusz Grygrowski (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) podjął się tematu przemiany w bibliotekarstwie publicznym mówiąc o Większych bibliotekach w mniejszej sieci.

konferencje

Przedstawicielstwo z Krakowa z tematem referatu Multimedialna biblioteka otwarta na horyzonty użytkowników reprezentowała ta pani ze zdjęcia poniżej 🙂 /fot. biblioteka.stalowawola.pl

konferencje

Po krótkiej przerwie kawowej Barbara Holeczek i Agnieszka Wróbel ukazały Nowy wymiar funkcjonowania biblioteki, jako instytucji Kultury w nowej rzeczywistości mówiąc o poczynaniach i dokonaniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie.

Tajemnicze pytanie Skąd się biorą dzieci w bibliotece? zadała Teresa Leśniak. W swoim przemówieniu dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej opowiedziała o promocji czytelnictwa wśród najmłodszych użytkowników oraz omówiła przykłady realizowanych tam programów i wydarzeń dla dzieci. Krośnieńską Bibliotekę Publiczną możecie zobaczyć także w Lustrze Biblioteki.

konferencje

Program wystąpień zakończyła Elżbieta Tkacz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, która zaprezentowała jej nową przestrzeń oraz 4 lata intensywnej działalności.

konferencje

W ostatniej części tego dnia uczestnicy zostali zaproszeni do dyskusji Jakie biblioteki publiczne są potrzebne Polakom?

konferencje

W drugim dniu dyrektorzy bibliotek oraz zaproszeni goście udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli. O działalności książnicy i jej historii opowiadała dyrektor Ewa Biały. Po zwiedzaniu nadszedł czas na jeszcze dwa wystąpienia. Jako pierwsza głos zabrała Grażyna Szeliga, Administrator Bezpieczeństwa Informacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, która przedstawiła referat Ochrona danych osobowych w bibliotece. Z kolei tematem prezentacji Lucyny Kloczkowskiej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie były Biblioteki Podkarpacia wobec nowych wyzwań. Po dyskusji dodatkową atrakcją było zwiedzanie Muzeum Regionalnego mieszczącego się w Pałacu Lubomirskich. Kolejna konferencja dyrektorów bibliotek powiatowych już za rok. Niestety nie mogłam uczestniczyć w drugim dniu obrad, dlatego zapraszam na fotorelację zamieszczoną na stronie www MBP w Stalowej Woli – dzień 1dzień 2 oraz polecam materiał wideo „Współczesna biblioteka” przygotowały przez Telewizję Stella.

Konferencja została przygotowana profesjonalnie. Mimo lekkiego opóźnienia w obradach pierwszego dnia rozmowy kontynuowano podczas uroczystej kolacji. Organizatorami wydarzenia były: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli.