spot_img

Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 – rekomendacje dla bibliotekarzy

Wytyczne dotyczące organizacji zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, przestawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 2 sierpnia 2021 roku, wskazują w odniesieniu do bibliotek szkolnych, że:

Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Oczywiście należy przestrzegać również innych zasad określonych w Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujących od 1 września 2021 roku. Szczegóły w poniższym pliku do pobrania.

DODATKOWE MATERIAŁY