spot_img

Działy instrukcyjno-metodyczne

Bibliotekarze, poszukujący pomocy dotyczącej funkcjonowania biblioteki w regionie, powinni skontaktować się z właściwym działem instrukcyjno-metodycznym funkcjonującym w strukturze biblioteki powiatowej lub biblioteki wojewódzkiej. Poniżej znajdziesz wizytówki głównych DIM–ów. 

WOJEWÓDZKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
i Badań Czytelniczych
Tel. (71) 33 52 206, (71) 33 52 237
E-mail: bjasiak@wbp.wroc.pl

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (52) 33 99 216, (52) 33 99 217
E-mail: DIM@wimbp.bydgoszcz.pl

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (56) 622 59 19, (56) 622 66 42
w. 147
E-mail: s.furgala@ksiaznica.torun.pl

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (81) 52 87 420, (81) 52 87421
E-mail: dzim.lublin@wp.pl

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka
im. C. Norwida w Zielonej Górze

Dział Badań, Analiz i Metodyki
Tel. (68) 45 32 619
E-mail: dbaim@biblioteka.zgora.pl

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (95) 727 70 72, (95) 721 58 41
E-mail: dim@wimbp.gorzow.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń
Tel. (42) 637 68 35, (42) 663 03 53
E-mail: dmas@wbp.lodz.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie

Dział Szkoleń i Współpracy z Małopolskimi Bibliotekami Publicznymi
Tel. (12) 375 22 62
E-mail: odb@rajska.info

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek
Tel. (22) 537 40 87, (22) 537 41 82
E-mail: instr@koszykowa.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. E. Smołki w Opolu

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (77) 40 66 445
E-mail: wbp-imopole@wbp.opole.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (17) 86 69 422
E-mail: insmet@wimbp.rzeszow.pl

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (85) 67 67 267
E-mail: instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy
Tel. (58) 301 38 18, (58) 301 48 11
w. 239
E-mail: im@wbpg.org.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Biblioteka Śląska

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (32) 208 37 61
E-mail: metodyczny@bs.katowice.pl

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Dział Metodyki, Szkoleń i Analiz
Tel. (41) 340 03 08, (41) 361 53 51
w. 206, 207, 208
E-mail: instrukcyjny@wbp.kielce.pl

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Olsztynie

Dział Analiz i Współpracy z Regionem
Tel. (89) 524 90 37, (89) 524 90 38
E-mail: wspolpraca@wbp.olsztyn.pl

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Dział Instrukcyjno-Metodyczny Bibliotek
Tel. (61) 66 40 860
E-mail: metodyczny@wbp.poznan.pl

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (91) 481 92 40, (91) 481 92 41
E-mail: m.kwasniak@ksiaznica.szczecin.pl

WOJEWÓDZKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Wydział wspomagania szkół
i placówek oświatowych
Tel. 71 377 28 19
E-mail: b.malentowicz@wroclaw.dbp.wroc.pl 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

Sekretariat
Tel. (56) 653 97 56
E-mail: sekretariat@bptorun.edu.pl

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Wspomaganie
Tel. (52) 341 19 84 w. 16
E-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej
w Lublinie

Wydział Promocji i Wspomagania Edukacji
Tel. (81) 532 80 49 w. 20
E-mail: wspomaganie@ken.pbw.lublin.pl

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Biblioteka Pedagogiczna
w Gorzowie Wielkopolskim

Dział Informacji i Doradztwa
Tel. (95) 721 61 40
E-mail: bp.informacja@womgorz.edu.pl

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej
w Zielonej Górze

Wydział Instrukcyjno-Metodyczny
Tel. (68) 453 26 40
E-mail: instrukcyjny@pbw.zgora.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

Wydział Informacji i Wspierania Placówek Oświatowych
Tel. (42) 636 86 96
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu

Wspomaganie bibliotekarzy
Tel. (18) 443 70 67
E-mail: biuro@pbwnowysacz.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Współpracy ze Środowiskiem
Tel. (12) 427 33 77 w. 21
E-mail: wspolpraca@pbw.edu.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej
w Warszawie

Wydział Wspomagania Edukacji
Tel. (22) 810 46 64 w. 110
E-mail: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Wydział Wspomagania Edukacji
i Promocji Czytelnictwa
Tel. (77) 453 66 92 w. 122
E-mail: a.kisala@pedagogiczna.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka w Rzeszowie

Wspomaganie Nauczycieli bibliotekarzy
Tel. (17) 862 04 73, (17) 853 62 23 w. 24
E-mail: wyprz@pbw.org.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

Wspomaganie bibliotekarzy
Tel. (16) 678 49 42
E-mail: przemysl@pbw.org.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie

Wydział Wspomagania Edukacji
i Promocji Czytelnictwa
Tel. (13) 43 215 72
E-mail: krosno@pbw.org.pl

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Wspomaganie Edukacji
Tel. (85) 732 73 23
E-mail: cen@cen.bialystok.pl

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej
w Gdańsku

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Tel. (85) 344 07 68 w. 115, 106
E-mail: wspomaganie@pbw.gda.pl

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Wydział Wspomagania Edukacji
Tel. (59) 848 88 39, (59) 842 27 05 w. 39
E-mail: wspomaganie@pbw.slupsk.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem
Tel. (32) 258 38 38 w. 21
E-mail: informacja@pbw.katowice.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Wydział Współpracy ze Środowiskiem
Tel. (33) 812 45 77 w. 27
E-mail: wws@pbw.bielsko.pl

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji
Tel. (41) 344 28 61 w. 29
E-mail: metodyczny@pbw.kielce.pl

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wydział Wspomagania Edukacji
Tel. (89) 527 25 86 w. 122
E-mail: wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Poznaniu

Wspomagania Placówek
Tel. (61) 851 88 01
E-mail: info@pbp.poznan.pl

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły
w Elblągu

Wydział Wspomagania Edukacji
Tel. (55) 237 62 65
E-mail: czytelnia@wmbp.edu.pl

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Biblioteka Pedagogiczna
im. H. Radlińskiej z siedzibą
w Szczecinie

Informacja
Tel. (91) 435 06 42
E-mail: biblioteka@zcdn.pl

AKTUALNOŚCI