spot_img

Działy gromadzenia i opracowania zbiorów

Bibliotekarze, poszukujący pomocy dotyczącej gromadzenia i opracowania zbiorów pozyskanych poprzez zakup lub dary od osób fizycznych i instytucji, powinni skontaktować się z właściwym działem w strukturze biblioteki powiatowej lub biblioteki wojewódzkiej. Poniżej znajdziesz wizytówki tych działów.

WOJEWÓDZKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Tel. (71) 33 52 230, (71) 33 52 233
E-mail: jpajak@wbp.wroc.pl

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Tel. (52) 33 99 205
E-mail: dorota.siedlecka@wimbp.bydgoszcz.pl

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Dział Gromadzenia i Ubytkowania Zbiorów
Tel. (56) 622 66 42 w. 144
E-mail: i.drzewiecka@ksiaznica.torun.pl

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Dział Gromadzenia i Dystrybucji Zbiorów
Tel. (81) 52 87 429
E-mail: grom@wbp.lublin.pl

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka
im. C. Norwida w Zielonej Górze

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Tel. (68) 45 32 614
E-mail: gromadzenie@biblioteka.zgora.pl 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Tel. (95) 727 70 76
E-mail: gozb@wimbp.gorzow.pl

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Tel. (42) 663 03 44
E-mail: sekretariat@wbp.lodz.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Tel. (12) 375 22 46
E-mail: teresa.gaweda-brzezina@rajska.info

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Dział Uzupełniania i Opracowania Zbiorów
Tel. (22) 537 41 92
E-mail: gromadzenie@koszykowa.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. E. Smołki w Opolu

Dział Gromadzenia, Opracowania
i Katalogów
Tel. (77) 40 66 440
E-mail: d.kania@wbp.opole.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Dział Gromadzenia
i Przechowywania Zbiorów
Tel. (17) 86 69 431
E-mail: grom@wimbp.rzeszow.pl

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Dział Gromadzenia Zbiorów
Tel. (85) 67 67 232
E-mail: gromadzenie@ksiaznicapodlaska.pl

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Dział Gromadzenia Zbiorów
Tel. (58) 301 68 13 w. 205
E-mail: dz_gromadzenia@wbpg.org.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Biblioteka Śląska

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Tel. (32) 208 38 75
E-mail: opracowanie@bs.katowice.pl

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Tel. (41) 340 03 27, (41) 361 53 51
w. 127
E-mail: gromadzenie@wbp.kielce.pl

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Olsztynie

Dział Gromadzenia i Opracowania Zasobów
Tel. (89) 524 69 30
E-mail: gromadzenie@wbp.olsztyn.pl

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Działu Gromadzenia, Opracowania
i Udostępniania Zbiorów
Tel. (61) 66 40 870
E-mail: krystyna.dabrowska@wbp.poznan.pl

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Tel. (91) 481 91 45 
E-mail: j.golanowska@ksiaznica.szczecin.pl

AKTUALNOŚCI