spot_img

Biblioteki fachowe i zakładowe

Art. 23.
Zakłady pracy mogą prowadzić biblioteki fachowe i zakładowe.

Art. 24.
1. Biblioteki fachowe wspierają realizację zadań zakładów pracy oraz służą potrzebom doskonalenia zawodowego pracowników.

2. Biblioteki zakładowe służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych pracowników zakładów pracy i ich rodzin.

Źródło: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Rozdział 7.

AKTULANOŚCI