spot_img

NA DOBRY POCZĄTEK

Ile?

do 20 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w kwietniu

Operator

Fundacja BGK

Strona www

fundacja.bgk.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat
 • zakup pomocy dydaktycznych
 • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego projektu.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • minimum 120 dni (od 4 do 6 miesięcy).

Czy można zrealizować projekty w formie on-line?

Tak. Można zrealizować je w formie tylko on-line lub hybrydowo.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie – Futurystyczny maluch – 15 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy – Zaprogramuj Bibliotekę – 14 930,00 zł (w 2022 roku)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie – Wejdź z nami w świat 3D – 15 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach – Warsztat Młodego Konstruktora – 15 000,00 zł (w 2021 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego – Media – Tech Academy – 15 000,00 zł (w 2021 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej – Photon na start! – 14 935,00 zł (w 2021 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • domy kultury
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • publiczne szkoły podstawowe
 • publiczne przedszkola.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 20 tys. zł. Operator przyznaje dotację na 30 projektów.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosił 600 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Nie. Dokumenty są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w kwietniu i trwa do końca maja.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Generator.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta
 • składania i wypełniania wniosku.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).

 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców.
 • Zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Co jest ważne dla projektu?

 • Wykorzystanie nowoczesnych form edukacji.
 • Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Działania na rzecz włączenia grupy docelowej w przygotowane działań, np. przez projekty edukacyjne poprzedzające zadania i inne formy aktywizacji.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej - nowatorskie Projekty w zakresie stymulowania rozwoju, dzieci w wieku 3-9 lat (ścieżka I)
 • dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej - wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji, dzieci w wieku 2-5 lat (ścieżka II).

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria merytoryczne

 • Wartość dodana – czy projekt przewiduje zakupienie sprzętu/wyposażenia, które przyczynią się do powielania projektu we własnym zakresie.
 • Innowacyjność projektu w środowisku lokalnym – czy projekt wykorzystuje innowacyjne metody pracy z dziećmi, niedostępne w podstawie programowej.
 • Podniesienie kompetencji nauczycieli/edukatorów – czy projekt przewiduje podniesienie kompetencji nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego projektu.
 • Przejrzystość budżetu – czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z działaniami przedstawionymi w projekcie i zostały tam uzasadnione.
 • Ogólna atrakcyjność projektu – dodatkowa ocena ogólnej atrakcyjności projektu.

Kryteria formalne:

 • Złożenie kompletnego wniosku.
 • Zgodność terytorium działania wnioskodawcy z założeniami konkursu (gminy do 25 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Zgodność celów projektu z założeniami programu.
 • Spełnienie wszystkich kryteriów określonych w § 3, tj. uprawnionego podmiotu, terminowości, trwania projektu i innych.
 • Czas trwania projektu minimum 120 dni, czyli od 4 do 6 miesięcy.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto.

Kto dokonuje oceny?

Komisja konkursowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 15 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat.
 • Zakup pomocy dydaktycznych.
 • Zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją projektu.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto.

Czy można w projekcie ująć wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia?

Tak.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Instrukcję znajdziesz tutaj.

Jakich podwykonawców nie można zatrudnić?

Nie wolno do realizacji projektu angażować podwykonawców związanych z nim kapitałowo (np. spółki powiązane) lub osobowo (np. bliscy i członkowie rodziny).

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są: 

 • Inwestycje.
 • Remonty.
 • Bieżąca działalność.
 • Organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów.
 • Studia podyplomowe.
 • Nagrody pieniężne.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy osoba koordynująca projekt może być również zatrudniona przy projekcie jako jedna z osób prowadzących zajęcia dla dzieci jako edukator/nauczyciel?

Nie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji BGK.

 • Lista kontaktów jest dostępna tutaj.
 • Fundacja BGK, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!