spot_img

GENERACJA 6.0

Ile?

do 20 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w maju

Operator

Fundacja BGK

Strona www

fundacja.bgk.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej, a także rozwój zainteresowań kulturalnych u osób w wieku 60+.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na różnego typu działania, np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności, w tym na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów projektu
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu
 • organizację wydarzeń kulturalnych
 • usługę księgową
 • koordynację projektu
 • ewentualne porady specjalistyczne
 • część kwoty może być przeznaczona na zakup sprzętu, który będzie wykorzystany w czasie projektu oraz już po projekcie w ramach kontynuacji czy organizowania podobnego typu zajęć.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od 4 do 6 miesięcy.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce – Nowe Horyzonty 60+ – 13 060,00 zł (w 2021 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy – Zdrowo i aktywnie z kulturą w tle – 15 000,00 zł (w 2021 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie – Pierwszy krok w chmurze – 15 000,00 zł (w 2021 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem – Aktywny senior zdrowy senior – 13 930,00 zł (w 2021 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • domy kultury
 • gminy (jednostki samorządu terytorialnego)
 • koła gospodyń wiejskich.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami. 

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 20 tys. zł. Operator przyznaje dotację na 30 projektów.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosił 600 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Nie. Dokumenty są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w maju i trwa do lipca.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Generator.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta
 • składania i wypełniania wniosku.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.
 • Integrację seniorów.
 • Poszerzanie wiedzy seniorów oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia.
 • Organizację wydarzeń kulturalnych wyjazdowych, np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.
 • Organizację wydarzeń kulturalnych w bibliotece, np. wystawienie sztuki.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • osoby w wieku powyżej 60 lat.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Co jest ważne dla projektu?

 • Wsparcie seniorów.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu.
 • Poprawa sprawności seniorów.
 • Rozwój zainteresowań kulturalnych.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria merytoryczne

 • Rozpoznanie potrzeb grupy docelowej – w jakim stopniu projekt odpowiada na potrzeby osób w wieku 60+.
 • Wydarzenie kulturalne – w jakim stopniu zaplanowane wydarzenie kulturalne wpłynie na rozwój osób 60 +, będzie dla nich atrakcyjne oraz poszerzy ich horyzonty.
 • Wartość dodana – jaki aspekt projektu (nabyte umiejętności/wiedza lub też wyposażenie/sprzęt) przyczyni się do zwiększenia wartości prowadzonych działań lub sprawi, że projekt mógłby być kontynuowany po jego zakończeniu.
 • Przejrzystość budżetu - czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z działaniami i zostały uzasadnione w projektu.
 • Ogólna atrakcyjność projektu – dodatkowa ocena ogólnej atrakcyjności projektu.

Kryteria formalne:

 • Złożenie kompletnego wniosku.
 • Zgodność terytorium działania wnioskodawcy z założeniami konkursu (gminy do 25 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskie.
 • Zgodność celów projektu z założeniami programu.
 • Czas trwania projektu, czyli od 4 do 6 miesięcy.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może zostać przeznaczona na koordynację projektu – 1000 złotych brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może zostać przeznaczona na zorganizowanie wydarzenia kulturalnego – 6000 złotych brutto.

Kto dokonuje oceny?

Komisja konkursowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 14 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów projektu.
 • Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu.
 • Organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 6000 zł brutto.
 • Usługę księgową, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto.
 • Koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000 zł brutto.
 • Ewentualne porady specjalistyczne.
 • Część kwoty z dofinansowania może być przeznaczona na zakup sprzętu, który będzie wykorzystany w czasie projektu oraz już po projekcie w ramach kontynuacji czy organizowania podobnego typu zajęć.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Instrukcję znajdziesz tutaj.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

 • Inwestycje.
 • Remonty.
 • Bieżąca działalność (np. opłaty za media).
 • Organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów.
 • Nagrody pieniężne.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakich podwykonawców nie można zatrudnić?

Nie wolno do realizacji projektu angażować podwykonawców związanych z nim kapitałowo (np. spółki powiązane) lub osobowo (np. bliscy i członkowie rodziny).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Fundacji BGK.

 • Joanna Miszkurka, tel. 667 017 718, joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl
 • Fundacja BGK, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!