spot_img

DZIECI KAPITANA NEMO

Ile?

do 20 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w marcu

Operator

Fundacja BGK

Strona www

fundacja.bgk.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Darowiznę można przeznaczyć na:

 • przygotowanie zajęć/warsztatów
 • przygotowanie lekcji tematycznych, wystaw, gier (np. planszowych, terenowych itd.)
 • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.
 • koordynację projektu
 • koszty księgowości
 • wynajem sali.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od 1 do 4 miesięcy.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dotacje:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie – Marian Rejewski – pogromca Enigmy – 15 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku – Receptury w Almanachu – 14 600,00 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie – Rozświetlamy naszą przyszłość – murowska młodzież na tropie historii i polskich wynalazców – 14 020,00 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – Odżywić Świat – 8 740,00 zł (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie – Fotografia w oczach dzieci – 13 385,00 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Linia – Eu-Geniusz i Spółka – 15 000,00 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • domy kultury.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 20 tys. zł. Operator przyznaje dotację na 30 projektów.

Jaki jest budżet programu?

W 2022 roku budżet programu wynosił 600 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w marcu i trwa do maja.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Generator.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta
 • składania i wypełniania wniosku.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Realizacja projektu historycznego.
 • Przypomnienie historii eksploratorów, odkrywców, badaczy i innych postaci, które osiągnęły sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy.
 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Co jest ważne dla projektu?

 • Wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii.
 • Rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży.
 • Pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, mało znanych i rozpoznawalnych.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII)
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych (wszystkie klasy)
 • dzieci i młodzież w wielu 10-18 lat.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny formalnej:

 • Złożenie kompletnego wniosku.
 • Zgodność terytorium działania wnioskodawcy z założeniami konkursu (gminy do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Zgodność celów projektu z założeniami programu.
 • Czas trwania projektu od 1 do 4 miesięcy.
 • Uwzględnienie tablicy informacyjnej w budżecie.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może zostać przeznaczona na koordynację projektu – 1000 zł brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500 zł brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może zostać przeznaczona na koszty wynajęcia sali na warsztaty – 1000 zł brutto.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • Forma przekazywanej wiedzy i jej atrakcyjność – dlaczego proponowana forma projektu będzie atrakcyjna dla uczestników.
 • Niepospolite autorytety – w jakim stopniu Projekt rozpowszechni wiedzę o dokonaniach wybitnych Polaków w kraju i za granicą, żyjących w XIX i XX w.
 • Tożsamość narodowa – w jakim stopniu projekt będzie miał wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej odbiorców.
 • Przejrzystość budżetu – czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z zaplanowanymi działaniami i uzasadnione w projekcie.
 • Ogólna atrakcyjność projektu – dodatkowa ocena ogólnej atrakcyjności projektu.

Kto dokonuje oceny?

Komisja konkursowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 14 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotację można przeznaczyć na:

 • Przygotowanie oraz prowadzenie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier (np. planszowych, terenowych itd.) i innych zajęć, skierowanych do odbiorców projektu.
 • Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
 • Usługę księgową, nie więcej niż 500 zł brutto.
 • koordynację projektu, nie więcej niż 1000 zł brutto.
 • Koszty wynajęcia sali na warsztaty, nie więcej niż 1000 zł brutto.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Instrukcję znajdziesz tutaj.

Jakich podwykonawców nie można zatrudnić?

Nie wolno do realizacji projektu angażować podwykonawców związanych z nim kapitałowo (np. spółki powiązane) lub osobowo (np. bliscy i członkowie rodziny).

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • inwestycje
 • remonty
 • bieżąca działalność (np.: opłaty za media)
 • organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów
 • nagrody pieniężne.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

 • Konrad Pytlakowski, konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl
 • Fundacja BGK, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!