spot_img

Deklaracja o ochronie archiwów, bibliotek, muzeów i obiektów dziedzictwa kulturowego podczas konfliktów zbrojnych i okresów destabilizacji politycznej

Na stronie internetowej Biblioteki Narodowej opublikowano deklarację o ochronie archiwów, bibliotek, muzeów i obiektów dziedzictwa kulturowego podczas konfliktów zbrojnych i okresów destabilizacji politycznej. Każdy bibliotekarz powinien zapoznać się z jej treścią.

Biblioteki to miejsca łączące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To ośrodki stymulujące budowę społeczności, przynoszące korzyści użytkownikom przez całe życie – zwłaszcza najsłabszym członkom społeczeństw. Niszczenie bibliotek i ich zbiorów to podstawowe działanie mające na celu wymazanie tożsamości i pamięci oraz odebranie społeczeństwom przestrzeni umożliwiającej pojednanie. Ochrona bibliotek jest niezbędna, aby prawa człowieka w zakresie dostępu do informacji, wolności wypowiedzi i uczestnictwa w życiu kulturalnym były respektowane.

Declaration on the protection of archives, libraries, museums and heritage places during armed conflicts and political instability wydały: Międzynarodowa Rada Archiwów (International Council on Archives, ICA), Międzynarodowa Rada Muzeów (International Council on Museums, ICOM), Międzynarodowa Rada ds. Pomników i Miejsc (International Council on Monuments and Sites, ICOMOS) oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA). Dokument z 30 maja 2024 roku został przetłumaczony przez centralną bibliotekę państwa.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy