spot_img

Sztuczna inteligencja w służbie czytelniczej społeczności i… wskaźników biznesowych

Coraz więcej tytułów na półkach, a jednocześnie zdecydowanie za mało czasu na śledzenie nowości i trendów. To rzeczywistość osób zarówno niewyobrażających sobie życia bez literatury, jak i sporadycznie sięgających po książki. Wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji poznańskie Legimi kończy prace nad innowacyjnym systemem rekomendacji, bazującym na analizie behawioralnej czytelniczek i czytelników.

Dynamicznie rozwijająca się branża subskrypcyjnej cyfrowej rozrywki, będąca już od lat mainstreamem w skali globalnej, daje użytkownikom nowe możliwości korzystania z książek, filmów czy muzyki. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do zasobów osoby te nie muszą każdorazowo podejmować decyzji zakupowych i wydawać pieniędzy. W ramach stałej opłaty korzystają do woli z katalogów poszczególnych serwisów. Zagadnieniem dla subskrybentów, szczególnie przy liczących setki tysięcy tytułów bibliotekach, jest wybór kolejnego utworu. Utworu, który sprawi, że osoba, której zaproponuje się konkretny tytuł, po jego obejrzeniu/przeczytaniu/odsłuchaniu chętnie sięgnie po kolejny. Najlepiej z przeświadczeniem, że w tym właśnie miejscu znajdują się odpowiadające jej treści i warto kontynuować przygodę z danym serwisem. Jest to nie lada sztuka, a jej opanowanie jest zupełnie innym, niż w przypadku klasycznego e-commerce, wyzwaniem dla osób zarządzających biznesami abonamentowymi.

W modelu subskrypcyjnym działa Legimi, biblioteka od ponad 10 lat oferująca nielimitowany dostęp do cyfrowych książek. Z jednej strony ponad 200 tys. osób korzystających z serwisu, z drugiej – jeszcze więcej tytułów. Mierząc się z tym wyzwaniem firma, z pomocą funduszy europejskich, finalizuje właśnie projekt „Opracowanie modeli analizy behawioralnej użytkowników z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu predykcji zachowań konsumenckich, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych w branży księgarskiej”.

– W tradycyjnym e-commerce, bazującym na sprzedaży pojedynczych produktów, jednym z kluczowych aspektów jest cena. Subskrypcja jak nigdzie indziej oparta jest na lojalności i systematyczności po stronie użytkownika. Oczywiście podstawą jest bogactwo katalogu treści, ale szczególnie, gdy mamy do czynienia z „klęską urodzaju”, musimy zadbać o właściwą prezentację dostępnych zasobów i pokazanie tego, co z dużą dozą prawdopodobieństwa odpowiadać będzie gustom. W naszym przypadku, czytelniczym – komentuje Mikołaj Małaczyński, współzałożyciel i Prezes Zarządu Legimi S.A.

Realizowany przez poznańską firmę projekt, realizowany dzięki grantowi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Szybka Ścieżka, odpowiada na potrzebę jak najbardziej precyzyjnego dopasowania prezentowanych książek do faktycznych oczekiwań użytkowników. Wpisuje się w globalny trend, daleko wykraczający poza klasyczną działalność księgarską i biblioteczną, a dotyczący szeroko rozumianej cyfrowej rozrywki subskrypcyjnej. Projekt koncentruje się na 3 kluczowych obszarach:

  • Przygotowaniu algorytmu predykcji rezygnacji z usługi, którego celem jest to, aby jak najszybciej dowiedzieć się o tym, że użytkownik może zrezygnować z usługi.
  • Opracowaniu algorytmu oceny wartości Klienta, którego działanie pozwoli na wyciąganie wniosków do sposobu postępowania i planowania odpowiednich działań zarówno marketingowych, jak i obsługowych.
  • Stworzeniu algorytmu rekomendacji książek, który rozszerzy funkcjonalności dostępne na platformie Legimi, generując listę rekomendowanych książek dla użytkowników, dostosowanych do aktualnych trendów czytelniczych, preferencji użytkowników oraz decyzji biznesowych podjętych przez Legimi.

Kluczowym elementem projektu jest odpowiednie uporządkowanie, selekcja oraz wybór danych, które pozwolą na przygotowanie działających modeli, zarówno tych dotyczących predykcji rezygnacji, wartości klienta, jak i rekomendacji książek, zgodnie z założonymi parametrami. Nowością jest to, że wykorzystywane są dane o aktywności i zachowaniach użytkownika w ramach platformy Legimi. Chociaż istnieją na rynku narzędzia, które pomagają zrozumieć dane post factum, sztuczna inteligencja, na której opiera się projekt, pozwala zastosować wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniając wysoki wskaźnik utrzymania klientów i lepszy zwrot z inwestycji.

Istotnym elementem wpływającym na przebieg projektu oraz produkty, będącego jego pochodną, jest nieustanny rozwój platformy Legimi, zarówno pod względem dostępności, bogactwa oferty publikacji elektronicznych, jak i liczby użytkowników. Jednocześnie następuje także rozwój funkcjonalności. W efekcie rośnie liczba możliwych interakcji, sposobów wykorzystania platformy oraz różnorodności preferencji użytkowników z niej korzystających. Prace badawcze i wdrożone rozwiązania muszą zatem uwzględniać powyższą specyfikację działalności, równocześnie zachowując spójność ze sposobem funkcjonowania oraz sposobu implementacji wybranych w projekcie algorytmów.

Projekt został rozpoczęty w 2021 roku, a wdrożenie mechanizmów przygotowanych w projekcie planowane jest na przełomie 2023 oraz 2024 roku. Obecnie przedsięwzięcie jest w kluczowym etapie prac przedwdrożeniowych, podczas których wyniki prac badawczych, zakończonych na początku 2023 roku, a następnie realizowanych prac rozwojowych, są integrowane w jeden system wraz z niezbędnymi interfejsami, monitoringiem oraz powiązanymi elementami biznesowymi. Realizowane są również działania promocyjne, które mają docelowo przybliżyć użytkownikom efekty prowadzonego projektu. Na stronie www.legimi.pl/twoj-osobisty-bibliotekarz użytkownicy mogą zapisać się na planowane na 2024 r. testy funkcjonalne systemu rekomendacyjnego.

– Istotnym aspektem zadania są prace, skupiające się także na optymalizacji rozwiązań i ich wydajności, aby przeciwdziałać, po integracji mechanizmów już dostępnych na platformie Legimi oraz przygotowanych w projekcie, wydłużeniu czasu potrzebnego do wykonania rozmaitych czynności powiązanych z czytaniem ebooków, słuchaniem audiobooków czy też korzystaniu z innych funkcji, które oferuje serwis – mówi Mateusz Frukacz, współzałożyciel i Członek Zarządu Legimi S.A.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1:
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka. Wartość projektu to 4,68 mln zł, natomiast wartość dofinansowania to prawie 3,7 mln zł.