spot_img

„Kordian” Juliusza Słowackiego lekturą Narodowego Czytania 2024

Dramat „Kordian” Juliusza Słowackiego został ogłoszony lekturą kolejnej edycji Narodowego Czytania.

– Będziemy też przeżywali te emocje, które towarzyszyły, targały polską duszą, targały Polakami, tę debatę międzypokoleniową także, która toczyła się wtedy, po powstaniu listopadowym. Będziemy przeżywali emocje, które także i przelał na papier ze swojego serca nasz wielki wieszcz narodowy. I myślę, że będzie to dla nas też interesujące – powiedział Prezydent RP. – Bo jak Państwo wszyscy, przypominając sobie dzisiaj „Nad Niemnem”, mogliście się przekonać – czas może upłynął, ale postawy są podobne – my, Polacy, nie zmieniamy się, powieść jest absolutnie ponadczasowa, i to jest niezwykle interesujące – dodał zapraszając Polaków do udziału w przyszłorocznym Narodowym Czytaniu.

Źródło zdjęć: Paweł Morawiec