spot_img

Praca w zespole WiMBP w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie poszukuje nowe osoby do swojego zespołu. Poniżej opis zakresu obowiązków i proponowane wynagrodzenie.

Bibliotekarz, pełen etat, od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa użytkowników; inicjowanie i realizowanie nowatorskich form działań kulturalnych; tworzenie bazy komputerowej czytelników oraz bazy katalogowej; opracowanie i przygotowywanie zbiorów do wypożyczania; prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów; dbanie o estetyczny wygląd biblioteki; dbałość o zasoby placówki. Aplikuj do 12 czerwca 2023 roku.

Bibliotekarz (realizacja, koordynacja i promocja działań kulturalnych), pełen etat, od 4000 zł brutto. Zakres obowiązków: współudział w prowadzeniu polityki wizerunkowej WiMBP na forum publicznym poprzez, m.in.: utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami mediów; redagowanie tekstów, przygotowywanie informacji do prasy lokalnej i regionalnej, radia i telewizji, na stronę internetową biblioteki oraz do portali społecznościowych; inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie działań kulturalnych biblioteki; prowadzenie wybranych imprez kulturalnych i edukacyjnych; poszukanie nowych kanałów informacyjnych; komunikacja zewnętrzna i budowanie pozytywnego wizerunku WiMBP na zewnątrz; podtrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi partnerami, sponsorami oraz poszukiwanie nowych; współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie działalności kulturalnej; popularyzacja książki i czytelnictwa, a w szczególności upowszechnianie dorobku literackiego twórców podkarpackich; opracowanie relacji z ważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz nadzór nad poprawnością relacji przygotowanych przez inne agendy biblioteki; przygotowywanie tekstów na plakaty promocyjne; prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów kulturalnych; prowadzenie zestawień i kontroli kosztów związanych z działaniami promocyjnymi; współpraca z agendami WiMBP w zakresie działalności informacyjnej, komunikacyjnej, promocyjnej i kulturalnej; prowadzenie monitoringu mediów. Aplikuj do 16 czerwca 2023 roku.

Więcej o tych i innych ofertach pracy TUTAJ.

Źródło zdjęć: freepik.com – pvproductions 35k assets