spot_img

Praca w bibliotekach akademickich i innych

W serwisie PRACA pojawiło się kilka ofert dla bibliotekarzy chcących pracować w bibliotekach akademickich, wojskowych lub muzealnych. Niestety na tym etapie większość prawodawców nie podaje ile wynosi proponowane wynagrodzenie. Poniżej znajdziesz zestawienie wybranych ofert wraz z zakresem obowiązków. Trwają też konkursy na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (do 14.06.2023) i kierownika Biblioteki Muzeum Historii Polski w Warszawie (do 21.06.2023).

Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu ekonomii, Biblioteka Narodowa, pełen etat, od 3900 do 7000 zł brutto (w zależności od stanowiska). Zakres obowiązków: katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych; tworzenie deskryptorów dla publikacji z zakresu ekonomii i inne zadania w zależności od stanowiska.

Asystent / Adiunkt w Dziale Biblioteka i Archiwum, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, pełen etat, od 3600 do 4300 zł brutto. Zakres obowiązków: dbanie o wizerunek i promocję biblioteki w środowisku; obsługa czytelników; gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów; realizacja kwerend bibliotecznych i archiwalnych; gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością Muzeum w ramach archiwum zakładowego; przygotowanie materiałów archiwalnych użyczonych do przekazania Archiwum Państwowego w Łodzi; organizowanie procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”.

Bibliotekarz – Specjalista ds. Otwartej Nauki, Politechnika Gdańska, pełen etat, nie podano wynagrodzenia. Zakres obowiązków: wyszukiwanie i opracowywanie informacji dot. Otwartej Nauki i Otwartych Danych Badawczych; przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych dotyczących Otwartej Nauki oraz komunikacji naukowej; administracja repozytorium Otwartych Danych Badawczych oraz repozytorium publikacji Open Access; znajomość naukowych baz danych i narzędzi komunikacji naukowej; współpraca z naukowcami tworzącymi treści naukowe na uczelni; współpraca przy tworzeniu i konsultowaniu Planów Zarządzania Danymi z naukowcami; współpraca z organizacjami międzynarodowymi.

Młodszy bibliotekarz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pełen etat, nie podano wynagrodzenia. Zakres obowiązków: obsługa czytelników w wypożyczalni i czytelni; kształtowanie księgozbioru w wolnym dostępie; porządkowanie zbiorów magazynowych; porządkowanie zbiorów znajdujących się w obszarze wolnego dostępu.

Bibliotekarz, Oddział Obsługi Użytkownika, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pełen etat, nie podano wynagrodzenia. Zakres obowiązków: praca w Oddziale Obsługi Użytkownika.

Bibliotekarz, Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Bibliografii i Sprawozdawczości, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pełen etat, nie podano wynagrodzenia. Zakres obowiązków: praca w Oddziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Bibliografii i Sprawozdawczości.

Młodszy bibliotekarz, Biblioteka Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, pełen etat, nie podano wynagrodzenia. Zakres obowiązków: obsługa użytkowników biblioteki; opracowywanie i katalogowanie księgozbioru biblioteki; prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; organizacja i prowadzenie szkoleń bibliotecznych.

Starszy bibliotekarz w Dziale Udostępniania Zbiorów (umowa na zastępstwo), Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pełen etat, nie podano wynagrodzenia. Zakres obowiązków: komputerowa rejestracja czytelników i prowadzenie ewidencji udostępniania materiałów bibliotecznych; udzielanie informacji/szkolenie czytelników w zakresie korzystania z tradycyjnych i komputerowych narzędzi informacji nadzór i ochrona nad księgozbiorem.

Stanowisko bibliotekarskie, Biblioteka Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie, pełen etat, nie podano wynagrodzenia. Zakres obowiązków: obsługa użytkowników, prace porządkowe, prace pomocnicze, opracowywanie zbiorów.

Szczegóły tych i innych ofert znajdziesz TUTAJ.

Źródło zdjęć: freepik.com