spot_img

Filia nr 52 Biblioteki Kraków po kapitalnym remoncie

Biblioteka Kraków otworzyła kolejną filię po modernizacji. Tym razem przyszedł czas na kapitalny remont Filii nr 52. Placówkę oddano użytkownikom, a gościem wydarzenia – z uwagi na neonowy cytat Wisławy Szymborskiej – był jej sekretarz Michał Rusinek. Tekst nadesłał Piotr Wasilewski z Działu Promocji, Marketingu i PR.

W 2023 roku ze środków przyznanych z budżetu miasta przeprowadzono remont kapitalny lokalu biblioteki na os. na Stoku 1, usytuowanym w pawilonie handlowo-usługowym, zarządzanym przez Zarząd Budynków Komunalnych.

W trakcie remontu częściowo przebudowano układ pomieszczeń bibliotecznych i zmieniono ich funkcje. Bezpośrednio przy wejściu powstała część przeznaczona dla najmłodszych czytelników, która zostanie wyposażona w innowacyjną, interaktywną platformę multimedialną, tzw. knoocker box. Największe pomieszczenie zaś przeznaczono na wypożyczalnię dla dorosłych, gdzie m.in. urządzono dwa stanowiska komputerowe dla czytelników.

Prace remontowe obejmowały: wyburzenie części ścian działowych i poszerzenie przejść pomiędzy pomieszczeniami, montaż nowej stalowej konstrukcji sufitu podwieszanego, klimatyzacji oraz monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej i systemu oświetlenia, przebudowę pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, wymianę posadzek we wszystkich pomieszczeniach.

Placówkę w pełni dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, także dla matek z dziećmi: działa ufundowana w 2017 roku przez Radę Dzielnicy winda, która na dole rozpoczyna bieg z dwóch różnych poziomów terenu, z kolei na poziomie piętra, przed wejściem do lokalu biblioteki, zainstalowano podjazd dla osób korzystających z wózków, zamontowano drzwi wejściowe o szerokości umożliwiającej wjazd do pomieszczeń bibliotecznych, urządzono także toaletę dla czytelników, spełniającą warunki dostępności dla osób poruszających się na wózkach.

Z kart historii

Filia nr 52 Biblioteki Kraków jest jedyną biblioteką publiczną na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Powstała w kwietniu 1965 roku na os. Na Wzgórzach, jako jednostka Miejskiej Biblioteki Publicznej, i posiadała zbiór 1900 książek; wypożyczalnia zajmowała dwa pokoiki (w sumie 25 m2) znajdujące się w baraku. Dwa lata później, w marcu 1967, biblioteka otrzymała ponad dwustumetrowy lokal w pawilonie na os. Na Stoku 1, gdzie pod koniec roku zbiory liczyły już 7 723 książki.

– W latach 70. i 80. było bardzo dużo czytelników. Dzieci było tak dużo, że często przy biurku była kolejka licząca trzydzieści osób. W szkołach pilnowano bardzo znajomości lektur. Dzieci były zaangażowane w działalność biblioteki, pomagały nam rozkładać książki na półki, oprawiały je. Pracowały społecznie – wspomina tamten czas Janina Ordys, wieloletnia bibliotekarka w tej placówce. Od 1995 roku była ona włączona w struktury Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, a w 2017 roku, po połączeniu wszystkich krakowskich bibliotek publicznych w jedną instytucję, została Filią nr 52 w sieci Biblioteka Kraków.

Źródło zdjęć: mat.pras. Biblioteka Kraków