spot_img

Ostatnia szansa na złożenie wniosku w Priorytecie 1. NPRCz

Do 12 kwietnia 2023 roku do godz. 16.00 można składać wnioski o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa. Nie jest wymagany wkład własny.

Szczegóły

Źródło zdjęć: freepik.com