spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem” 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w ramach programu „Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem” na rok 2023. To łącznie prawie 10 mln złotych dofinansowania dla 13 projektów.

Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem

Celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota)

 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – Zabezpieczanie i popularyzacja zbiorów Instytutu Piłsudskiego w Ameryce – 647 500,00 zł
 • Muzeum Polskie w Ameryce – Kontynuacja działalności Muzeum Polskiego w Ameryce – gromadzenie, zabezpieczanie i promocja dziedzictwa narodowego – 1 200 000,00 zł
 • Dom Generalny Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Waloryzacja i udostępnianie zbiorów z czasów Wielkiej Emigracji oraz powstania Zgromadzenia Zmartwychwstańców – 1 186 824,00 zł
 • Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura – Opieka nad spuścizną Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte – 1 000 000,00 zł
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie – Kontynuacja inwentaryzacji, digitalizacji i udostępniania zbioru fotograficznego Instytutu Piłsudskiego w Londynie – 197 730,00 zł
 • Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej – Opracowanie, udostępnianie i promocja w sieci zbiorów Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej – 477 000,00 zł
 • Polski Instytut Naukowy w Ameryce – Kontynuacja opracowania, digitalizacji i promocji zbiorów PIASA – 1 080 000,00 zł
 • Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny – Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie. Kontynuacja – 1 026 900,00 zł
 • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska – Propagowanie kultury i nauki polskiej w Kanadzie przez, katalogowanie, inwentaryzacje, digitalizację zbiorów Biblioteki – 324 000,00 zł
 • Towarzystwo Kościuszkowskie w Solothurn – Kontynuacja działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego – zabezpieczanie zbiorów i promocja dziedzictwa narodowego – 134 100,00 zł
 • Polski Instytut i Muzeum im. gen. Sikorskiego – Rozbudowa infrastruktury informatycznej i upowszechnianie wiedzy o PSZ oraz AK – 960 000,00 zł
 • Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii – Opracowywanie i promocja zasobu Archiwum PMKwAW oraz stworzenie aplikacji mobilnej „Polskie Miejsca w Wielkiej Brytanii” – 960 000,00 zł
 • Towarzystwo Historyczno-Literackie – Ochrona kolekcji archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych i ich udostępnianie naukowcom i szerokiej publiczności – 800 000,00 zł

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

ZOBACZ TEŻ DOFINANSOWANIA DLA BIBLIOTEK

Źródło zdjęć: freepik.com