spot_img

Ostatnie dni na złożenie formularza K-03

Do 7 lutego 2023 roku biblioteki zobowiązane są do złożenia formularza K-03.

Sprawozdanie z danymi za rok 2022 sporządzają biblioteki publiczne, pedagogiczne oraz ich filie, naukowe, fachowe/zakładowe, fachowo-beletrystyczne, towarzystw naukowych, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

Sprawozdaniem objęte są również:
– biblioteki publiczne, niestanowiące samodzielnych jednostek organizacyjnych, funkcjonujące w strukturze innych instytucji, np. w domach i ośrodkach kultury lub w ośrodkach sportu i rekreacji,
– biblioteki pedagogiczne, niestanowiące samodzielnych jednostek organizacyjnych, funkcjonujące w strukturze innych instytucji, np. placówek doskonalenia nauczycieli, zespołu placówek oświatowych, działające w strukturze innej placówki oświatowej,
– biblioteki uczelni, niestanowiące samodzielnych jednostek organizacyjnych, funkcjonujące w strukturze bibliotek głównych.

Formularz ma sześć stron. Na kolejnych umieszczono objaśnienia do poszczególnych działów. Tym razem nie ma pytań uzupełniających związanych z wpływem COVID-19 na prowadzenie działalności.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.).