spot_img

Wstępne podsumowanie działań NPRCz 2.0 w 2022 roku

Narodowe Centrum Kultury dokonało wstępnego podsumowania odnośnie wsparcia bibliotek i promocji czytelnictwa w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za rok 2022.

Działania operatorów NPRCz 2.0 wspierające czytelnictwo i biblioteki w 2022 roku:

  • Biblioteka Narodowa dofinansowuje zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, a także budowę ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. W ramach dofinansowania udzielonego w 2022 r. w procedurze otwartych naborów prawie 2300 bibliotek otrzymało dofinansowanie w kwocie 28,5 mln zł. 
  • W ramach procedury konkursowej, realizowanej przez Instytut Książki do 58 bibliotek w całej Polsce trafiła kwota ok. 93 mln zł, przeznaczona na modernizację, rozbudowę i budowę obiektów bibliotecznych.
  • Zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych realizowany jest za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki. W roku 2022 MEiN ze środków NPRCz 2.0 wsparło kwotą ok. 29.5 mln zł blisko 5500 bibliotek. Przyznane środki przeznaczono przede wszystkim na zakup nowych książek, ale także na wsparcie działań promujących czytelnictwo, w tym: zakup nagród książkowych dla dzieci biorących udział w akcjach czytelniczych, organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów oraz zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i czytników e-booków. 
  • W ramach konkursu dotacyjnego dla bibliotek BLISKO (Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / Oddolność), za który odpowiada Narodowe Centrum Kultury, 46 bibliotek otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 5.500.000 zł. Te środki zostały przeznaczone na podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa, realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie promujących czytelnictwo oraz biblioteki jako lokalne centra dostępu do kultury i wiedzy.

W dalszej części zaprezentowano najważniejsze działania informacyjne i promocyjne na rzecz czytelnictwa w ramach NPRCz 2.0.

Więcej: nck.pl