spot_img

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej

W dniu 16 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Gowarczów – opinia pozytywna
  • Gmina Radecznica – opinia negatywna
  • Gmina Skaryszew – opinia negatywna
  • Gmina Stare Babice – opinia negatywna

KRB przyjęła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2022 oraz ustaliła plan pracy na rok 2023. Ponadto Rada dyskutowała na temat przeprowadzania skontrum w bibliotekach oraz wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Źródło: bn.org.pl

Źródło zdjęć: freepik.com