spot_img

Ostatnia szansa na złożenie wniosku w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Tylko do 11 stycznia (wcześniej do 9 stycznia) można jeszcze złożyć wniosek w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2023”, którego celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Szczegóły i najważniejsze informacje (nabór został przedłużony do 11 stycznia)

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji:

  • projektów edukacyjno-animacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, również on-line
  • projektów popularyzujących wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również on-line
  • tworzenia stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Źródło zdjęć: freepik.com