spot_img

Ukazał się „Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki”

Biblioteka Narodowa opublikowała Raport o stanie czasopism w 2021 roku w Polsce.

W roku 2021 wydawcy przesłali do Biblioteki Narodowej aktualne numery 6295 periodyków papierowych publikowanych na terenie Polski. Jest to o 367 tytułów i 5,5% mniej niż w 2020 roku. Jest to także mniej niż we wcześniejszych latach. Aktualny rocznik okazał się czwartym z kolei, w którym odnotowujemy zmniejszenie się liczby publikowanych tytułów periodyków. Od roku 2017 ich liczba spadła o 1186 tytułów i o 16%. Mamy więc do czynienia z wyraźnym trendem spadkowym – można przeczytać na początku raportu.

Pobierz raport PDF

Źródło zdjęć: freepik.com