spot_img

Dwa bezpłatne szkolenia poświęcone digitalizacji

Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej organizuje dwa wydarzenia związane z digitalizacją. Pierwsze przeznaczone jest dla instytucji zainteresowanych udziałem w programie „Kultura Cyfrowa”. Drugie szkolenie będzie dotyczyć technicznych aspektów digitalizacji.

Szkolenie kierowane do instytucji zainteresowanych udziałem w programie „Kultura Cyfrowa” odbędzie się 29-30 listopada, stacjonarnie w BN i będzie transmitowane online. Podczas niego przybliżone zostaną m.in. cele programu „Kultura Cyfrowa” oraz zagadnienia dotyczące: digitalizacji, prawa autorskich, archiwizacji i udostępniania obiektów cyfrowych czy rozliczenia projektu.

Z kolei warsztaty „Digitalizacja dziedzictwa kulturowego” będą miały miejsce stacjonarnie w dniach 1–2 grudnia. Podczas nich zostaną przekazanie informacje na temat m.in.: standardów i wytycznych dotyczących digitalizacji, workflow z uwzględnieniem zastosowania standardów i wytycznych (wdrażanie najlepszych praktyk, rady i triki do wdrożenia), wybór sprzętu dla różnych rodzajów materiałów wraz z rekomendacjami i uzasadnieniem.

Źródło zdjęć: freepik.com