spot_img

Nabór do nowego programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Biuro Programu „Niepodległa” zachęca do składania wniosków w nowym programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Termin upływa 4 listopada 2022 roku.

Powstanie Styczniowe 1863-1864

Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspiera działania o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygotowujące do godnego celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.

Dofinansowanie

Całkowity budżet programu wynosi 4,5 mln zł. Można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • wystawy wraz z katalogami
  • rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
  • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Uprawnione podmioty

Z programu mogą skorzystać:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), w tym biblioteki
  • organizacje pozarządowe.

Warunki

  • złożenie wniosku online do 4 listopada 2022 r.
  • 15% wkładu własnego
  • podjęcie współpracy z innym podmiotem

Szczegóły i regulamin