spot_img

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej

W dniu 15 września 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała osiem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Dorohusk – opinia negatywna
  • Gmina Jasień – opinia negatywna
  • Gmina Komprachcice – opinia negatywna
  • Gmina Kraszewice – opinia negatywna
  • Gmina Radłów – opinia negatywna
  • Gmina Szumowo – opinia pozytywna
  • Gmina Tyszowce – opinia negatywna
  • Gmina Udanin – opinia negatywna

KRB pozytywnie zaopiniowała wnioski o zaliczenie do bibliotek naukowych: Biblioteki  Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie oraz Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto Rada wysłuchała informacji o postępach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie.

Źródło: bn.org.pl

Źródło zdjęć: freepik.com