spot_img

Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych – konferencja pod patronatem Lustra Biblioteki

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne zapraszają bibliotekarzy, nauczycieli, psychologów, wychowawców, terapeutów na VI Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną, VIII edycję opolską ,,Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”, która odbędzie się w od 29 września do 1 października 2022 roku w Opolu i w Niwkach. Lustro Biblioteki obejęło wydarzenie swoim patronatem.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest podkreślnie roli biblioterapii jako skutecznej metody terapeutycznej w sytuacjach kryzysowych. Konferencja ma charakter warsztatowo-szkoleniowy.

W gronie zaproszonych prelegentów znajdują sie osoby, eksperci, fachowcy merytoryczni i praktyczni, które podzielą się wiedzą z zakresu doboru i wykorzystania literatury w pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych, w tym także wywołanych konfliktem na Ukrainie. Omówią możliwości wykorzystania literatury w rozmowach o uchodźctwie, stracie, tęsknocie, lękach, wojnie, konfliktach i budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Przedstawią zagadnienia dotyczące metod wsparcia biblioterapeutycznego dzieci, które doświadczyły traumy, młodzieży borykającej się z kryzysem emocjonalnym wieku dorastania, a także ukazanie kryzysu jako bodźca do poszukiwania zasobów i rozwijania nowych umiejętności.

Szczegóły i program

Źródło zdjęć: freepik.com – marymarkevich