spot_img

Program grantowy „Przystań Świętego Mikołaja”

Do 4 kwietnia biblioteki mogą składać wnioski w programie grantowym „Przystań Świętego Mikołaja”.

Przystań Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja, która od trzech lat prowadzi stałe działania na rzecz dzieci z Ukrainy, chce stworzyć w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w których dzieci z Ukrainy będą mogły spędzać czas, uczyć się, bawić, rozwijać swoje zainteresowania, a także otrzymać odpowiednie wsparcie.

Uprawnione podmioty

O dotację w ramach programu mogą ubiegać się biblioteki, lokalne organizacje i instytucje oraz inne podmioty prawne.

Dofinansowanie

Minimalna kwota dotacji wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna 50 tys. zł.

W ramach programu można uzyskać grant na:

  • organizację zajęć, warsztatów, grup wsparcia dla dzieci z Ukrainy – organizacja zajęć z zakresu kultury, sztuki, sportu, kółek zainteresowań, zajęć opiekuńczych, korepetycji, gier, zabaw itp.
  • kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
  • organizację wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – organizacja wyjazdów i wycieczek o charakterze krajoznawczym, sportowym, w tym także obozów i kolonii
  • zakup i redystrybucja wyprawek szkolnych dla dzieci
  • pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży – organizacja konsultacji i terapii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Warunki

  • złożenie wniosku do 4 kwietnia 2022 roku,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • realizacja zadania w okresie od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2022 roku,
  • zgłoszenie wniosku online.

Regulamin i inne pomoce dostępne są na stronie internetowej mikolaj.org.pl.


Źródło zdjęć: freepik.com