spot_img

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej

W dniu 14 kwietnia 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała sześć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Janikowo – opinia negatywna
  • Gmina Kornowac – opinia negatywna
  • Gmina Lubomia – opinia negatywna
  • Gmina Łomża – opinia pozytywna
  • Gmina Przesmyki – opinia negatywna
  • Gmina Strzelce – opinia negatywna

Ponadto Rada przeprowadziła dyskusję na temat sytuacji bibliotek na Ukrainie oraz wysłuchała informacji o postępach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Źródło: bn.org.pl


Źródło zdjęć: freepik.com