spot_img

Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP. Komunikat dla bibliotek

Aktualizacja z 4 marca: Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju do 15 marca 2022 r. do godz. 23.59.

Biblioteka Narodowa informuje, że wprowadzano drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na terenie województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego, który obowiązuje od 28 lutego 2022 roku od godz. 23.59 do 15 marca 2022 roku do godz. 23.59.

Ponadto na terytorium całej Polski obowiązuje trzeci stopień alarmowy dla cyberprzestrzeni (CHARLIE-RCP) do 4 marca 2022 roku do godz. 23.59. Dyrektorzy bibliotek lub kierownicy, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania swoich pracowników o wprowadzonych stopniach alarmowych. Komunikat powinien być przekazany w sposób niewywołujący niepokoju. Z kolei pracownicy bibliotek są zobligowani do zgłaszania (raportowania) do swoich przełożonych wszelkich incydentów.

Przedsięwzięcia wykonawcze stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP planuje się w zwykłych warunkach funkcjonowania, jako element działań wspólnych administracji rządowej oraz jednostek organizacyjnych, na wypadek zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia (na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych i innych aktów wykonawczych).

Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego

Stopień alarmowy BRAVO jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Biblioteki, mające siedzibę na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego (tj. graniczących z Ukrainą), powinny wdrożyć przedsięwzięcia określone dla wprowadzonego stopnia alarmowego, w zakresie swojej działalności. Wybrane przedsięwzięcia wykonywane w stopniach alarmowych udostępniono na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod tym adresem. Zalecenia do stosowania, zasady postępowania, instrukcje i poradniki można znaleźć na stronach www MSWiA i Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

Zachęcamy dyrektorów i kierowników bibliotek do przeszkolenia swoich pracowników lub przeprowadzenia szkolenia przypominającego, jak i polecenia wskazanych powyżej materiałów (poprzez przesłanie ich e-mailem, umieszczenie na wewnętrznych stronach internetowych lub wydrukowanie i przekazanie pracownikom).

Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego cyberprzestrzeni CHARLIE-CRP dla całej Polski

Do 4 marca 2022 roku do godz. 23.59 dla terytorium całej Polski obowiązuje trzeci stopień alarmowy dla cyberprzestrzeni (stopień CHARLIE-CRP). Biblioteki muszą zwracać szczególną uwagę w szczególności na wszelkie nieprawidłowości wskazujące na incydenty w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, takie jak:

  • błędy w funkcjonowaniu systemów IT (m.in. problemy z zalogowaniem)
  • problemy z siecią,
  • maile, które mogą zawierać wirusy, szkodliwe oprogramowanie lub wymuszać niepożądane działania ze strony użytkownika (m.in. podanie konta, zmianę hasła, klikniecie na załączony link)
  • ważne jest również, by pamiętać o niepodłączaniu do komputerów przenośnych dysków (w tym pendrive), których pochodzenia nie znamy.

Powyższe dotyczy zarówno bibliotekarzy posługujących się urządzeniami z dostępem do sieci oraz czytelników, którym urządzenia te są udostępniane.

Należy również być wyczulonym na sensacyjne informacje w internecie, mediach społecznościowych, skrzynkach pocztowych, SMS-ach itp., które zachęcają do natychmiastowego podjęcia reakcji, np. poprzez kliknięcie w link. Informacje takie należy uprzednio zweryfikować. Zachęcamy również do zapoznania się z rekomendacjami NASK w tym zakresie.


Źródło zdjęć: polona.pl