spot_img

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej

W dniu 9 marca 2022 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6  pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Koźminek – opinia negatywna
  • Gmina Osiek Jasielski – opinia pozytywna
  • Gmina Tuczępy – opinia negatywna
  • Gmina Zagórz – opinia negatywna

Krajowa Rada Biblioteczna dokonała oceny w zakresie spełnienia przez biblioteki naukowe wymogów i kryteriów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Ponadto Rada przeprowadziła dyskusję na temat sytuacji bibliotek na Ukrainie.


Źródło zdjęć: freepik.com

Kontakt w sprawie adopcji: 513 898 530