spot_img

Kultura cyfrowa 2022 – wyniki programu MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w programie „Kultura cyfrowa”. W 2022 roku dofinansowania otrzymało sześć projektów digitalizacyjnych zgłoszonych przez biblioteki.

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida – Digitalizacja wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej – 100 000,00 zł w 2022 roku i 135 000,00 zł w 2023 roku
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida – Digitalizacja starodruków i tek prof. J.Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu ‐ II etap – 81 000,00 zł
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna ‐ Książnica Kopernikańska w Toruniu – Ludow@ prasa cyfrowa – 33 000,00 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu – Konserwacja, opracowanie i digitalizacja kolekcji negatywów Władysława Dziurzyckiego – 20 000,00 zł
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – Digitalizacja czasopisma „Lodzer Tageblatt” i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi – 16 000,00 zł
  • Biblioteka ‐ Centrum Kultury w Szczuczynie – Nasze dziedzictwo ‐ kroniki szczuczyńskich Szkół Powszechnych z okresu międzywojennego – 15 000,00 zł

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

Odwołania

Odwołania można składać do 18 marca 2022 roku.

300 bibliotek cyfrowych

Odkrywaj skarby w ponad 200 bibliotekach cyfrowych w Polsce i prawie 100 innych na świecie! Zobacz wszystkie tutaj.


Źródło zdjęć: freepik.com