spot_img

Kultura bez barier – granty dla bibliotek bez wkładu własnego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Kultura bez barier

Celem naboru wniosków jest pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury o zróżnicowanych charakterystykach, umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego elementów.

Dofinansowanie

Maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 250 000 zł. Łączny budżet to 19 043 000 zł.

Granty będą przyznawane na zadania, które łącznie:

  • służą poprawie dostępności całości bądź części oferty instytucji kultury osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym osobom z niepełnosprawnościami), z uwzględnieniem zakresu i specyfiki jej działalności oraz potrzeb odbiorców
  • uwzględniają zasadę, zgodnie z którą wdrażanie dostępności nie może dotyczyć wydarzeń kulturalnych organizowanych wyłącznie dla osób ze szczególnymi potrzebami – należy dążyć do stanu, w którym wszyscy użytkownicy i użytkowniczki mają równy dostęp do oferty IK, z uwzględnieniem różnych potrzeb użytkowników i użytkowniczek
  • przewidują, że zapewnianie dostępności oferty realizowane będzie w oparciu o koncepcję podróży odbiorcy
  • realizowane są przy udziale osób ze szczególnymi potrzebami lub organizacji pozarządowych, posiadających doświadczenie adekwatne z perspektywy celów przedsięwzięcia grantowego
  • przyczyniają się do wzrostu wiedzy i kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury w zakresie dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 26 kwietnia 2022 roku do godz. 16.00
  • można złożyć 1 wniosek
  • wnioski trzeba składać poprzez formularz on-line
  • wkład własny nie jest wymagany
  • realizacja zadania od 1 lipca 2022 roku do 15 czerwca 2023 roku.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie pfron.org.pl.


Źródło zdjęć: freepik.com