spot_img

Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem 2022 – przyznane dofinansowania

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” na rok 2022.

Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem

Celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny – Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie. Kontynuacja – 997 406,00 zł
  • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska – Propagowanie kultury i nauki polskiej w Kanadzie przez, katalogowanie, inwentaryzacje, digitalizację zbiorów Biblioteki – 311 400,00 zł
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie – Ochrona kolekcji archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych i ich udostępniania naukowcom i szerokiej publiczności – 812 700,00 zł

Odwołania

W ramach programu nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kulturaisport.


Źródło zdjęć: BMM