spot_img

Społeczne Archiwum Kaliszan

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, którzy coraz chętniej przekazują do zbiorów MBP w Kaliszu swoje rodzinne pamiątki, zdecydowano o powołaniu Społecznego Archiwum Kaliszan. Będzie ono gromadziło fotografie i dokumenty, nagrania audio i video stanowiące źródło wiedzy o historii miasta oraz jego mieszkańcach.

Gromadzone przez lata rodzinne archiwalia to najbardziej ulotny, a jednocześnie niezwykle cenny materiał źródłowy opowiadający nie tylko koleje losu poszczególnych osób czy rodzin, ale także, a może przede wszystkim, ilustrujący ich życie codzienne.

Historia miast, miasteczek i wsi byłaby niepełna, gdyby nie ich mieszkańcy z potrzeby serca zapisujący nie tylko dzieje swoich rodzin, ale również społeczności w nich funkcjonujących. Dzięki temu mamy możliwość spojrzenia na szereg wydarzeń z wielu dotąd nieznanych perspektyw.

– Archiwa społeczne to fantastyczne idea z każdym rokiem przybierająca na sile. Wpisująca się w nią wrażliwość na człowieka i jego opowieść pozwala odtworzyć miejsca, a także sytuacje, które uległy zatarciu w źródłach historycznych – powiedziała Monika Sobczak-Waliś, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych i Regionalnych, pomysłodawczyni i koordynatorka SAK.

– Coraz więcej osób właśnie bibliotekę – z uwagi na jej powszechność, dostępność oraz bezpłatne usługi – uznaje za instytucję najwłaściwszą do przechowania i ochrony, a w przyszłości ekspozycji rodzinnych pamiątek. Tylko w 2021 r. do naszych zbiorów specjalnych trafiło kilkaset fotografii oraz kilkadziesiąt dokumentów (świadectw, legitymacji, listów itp.), które jeszcze w tym roku będzie można przeglądać z pomocą bibliotecznego katalogu – dodaje Robert Kuciński, dyrektor MBP w Kaliszu.

W planach biblioteki znajduje się digitalizacja, a następnie umieszczenie materiałów na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Prezentowane w wirtualnej przestrzeni dokumenty zostaną opatrzone logo SAK.


Źródło zdjęć: freepik.com