spot_img

Kulturalne Pomosty – nabór do programu dotacyjnego

Biblioteki mogą skorzystać z programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” na rok 2022. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowane na zadania prezentujące i promujące kulturę polską poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Kulturalne Pomosty

Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości. Operatorem programu jest Instytut Adama Mickiewicza.

Uprawnione podmioty

Beneficjentami programu mogą zostać samorządowe instytucje kultury i organizacja pozarządowe.

Dofinansowanie

W ramach programu przyznane zostaną dofinansowania w wysokości od 25 do 200 tys. złotych. Budżet programu wynosi 1 000 000 złotych.

Przewiduje się następujące rodzaje zadań: koncerty, wystawy, spektakle, festiwale, przeglądy, pokazy, warsztaty, performance, wydarzenia site specific, prezentacje multimedialne i wydarzenia interdyscyplinarne.

Warunki

  • złożenie wniosku do 11 marca 2022 r.,
  • realizacja zadania od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku,
  • można złożyć 2 wnioski w jednym naborze,
  • wkład własny 25%,
  • zgłoszenie wniosku online.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie iam.pl


Źródło zdjęć: freepik.com