spot_img

Zmiany w klasyfikacji Polskiej Bibliografii Bibliologicznej

Dr Maciej Szablewski, kierownik Zakładu Zbiorów Bibliologicznych Biblioteki Narodowej, w najnowszym tomie „Rocznika Biblioteki Narodowej” prezentuje w swoim artykule zmiany w klasyfikacji Polskiej Bibliografii Bibliologicznej.

W styczniu 2016 roku rozpoczęto gruntowną modernizację Polskiej Bibliografii Bibliologicznej (PBB). Najważniejszym celem pierwszego etapu było zaktualizowanie zakresu tematycznego bibliografii, w szczególności w kontekście zagadnień z archiwistyki, dziennikarstwa, informatologii, literaturoznawstwa, medioznawstwa, pedagogiki, prasoznawstwa, prawa i pisarstwa. Wymagało to między innymi wprowadzenia modyfikacji w schemacie klasyfikacji PBB, z którego zostały usunięte tematy uznane za niebibliologiczne. Następnie, zgodnie z przyjętymi założeniami, zostały zredagowane trzy kolejne roczniki bibliografii, przy czym w każdym z nich wprowadzano zmiany obejmujące również schemat klasyfikacji. W roczniku 2014 PBB były one już na tyle znaczące, że nowy układ treści wymagał ponownego omówienia.

Scharakteryzowane w artykule zmiany w klasyfikacji bibliologicznej są efektem kolejnych prac rozwojowych nad PBB. Miały one na celu ułatwienie korzystania z bibliografii oraz podniesienie jej wartości informacyjnej jako przewodnika po literaturze bibliologicznej.

Zachęcamy do lektury artykułu Zmiany w klasyfikacji Polskiej Bibliografii Bibliologicznej, który ukazał się w czasopiśmie „Rocznik Biblioteki Narodowej” nr LII.


Źródło zdjęć: BMM