spot_img

„Ulga gazowa” w ramach tarczy antyinflacyjnej obejmie biblioteki

Biblioteki, domy i ośrodki kultury oraz archiwa zostaną objęte tzw. „ulgą gazową”. Jak podało ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego: przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu uwzględnia zgłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego podmioty prowadzące działalność artystyczną i kulturalną oraz działalność z zakresu pożytku publicznego.

W celu uzyskania „ulgi gazowej” konieczne będzie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu jako uprawnionego do ulgi oraz określenia części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ulgą.


Źródło zdjęć: freepik.com