spot_img

Nowy tom „Rocznika Biblioteki Narodowej”

Zachęcamy do lektury artykułów w nowym tomie czasopisma „Rocznik Biblioteki Narodowej”.

Tom LII otwiera artykuł dr Zofii Zasackiej omawiający badania socjalizacji do czytania w przedszkolach publicznych. Kolejne artykuły poruszają następujące zagadnienia:

  • monografia Katedry wileńskiej Władysława Zahorskiego, będąca przyczynkiem do dziejów fotografii w Wilnie,
  • rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich,
  • tworzenie słownictwa języków informacyjno-wyszukiwawczych o notacji paranaturalnej,
  • katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu historii z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
  • zmiany w klasyfikacji Polskiej Bibliografii Bibliologicznej.

Tom zmykają: sprawozdanie dr Jolanty Hys i Joanny Kwiatkowskiej na temat Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w latach 2018–2021 oraz raport dotyczący funkcjonowania bibliotek w Polsce w czasie epidemii COVID-19 autorstwa Barbary Marii Morawiec.

Wszystkie artykuły są dostępne online na stronie internetowej czasopisma

„Rocznik Biblioteki Narodowej” znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 40 punktów.


Źródło zdjęć: bn.org.pl