spot_img

Publikacja jubileuszowa Biblioteki Krakowskiej Akademii

Zespół Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotował publikację poświęconą drukom ulotnym związanym z uczelnią. Dzięki niej można poznać dwudziestoletnią historię istnienia uczelni, ale i dowiedzieć się więcej o jej funkcjonowaniu.

Biblioteki będące miejscami kultury i nauki, poza swoją kluczową rolą, za którą powszechnie uważa się pośredniczenie w dostępie do książek oraz szeroko rozumianej wiedzy, zwykły również gromadzić i opracowywać dokumenty życia społecznego (w skrócie DŻS, w dalszej części tekstu zwane również akcydensami, drukami ulotnymi lub drukami efemerycznymi). Niniejsza publikacja jest efektem archiwizacji druków ulotnych oraz podsumowaniem dwudziestu lat funkcjonowania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Biblioteka od samego początku towarzyszyła istnieniu i rozwojowi założonej w 2000 roku Uczelni, ówcześnie Krakowskiej Szkoły Wyższej, a pracujący w niej bibliotekarze podjęli inicjatywę zbierania akcydensów dotyczących społeczności akademickiej. Pracownicy Krakowskiej Akademii na przestrzeni tych lat gromadzili i opracowywali druki efemeryczne w rozmaity sposób. Z czasem koncepcje klasyfikowania dokumentów życia społecznego ulegały zmianom. Ostatecznie DŻS-y doczekały się opracowania w formie księgi jubileuszowej, zawierającej druki ulotne z 20 lat funkcjonowania Uczelni – od 2000 do 2019 roku – czytamy we wstępie.

Publikacja do pobrania


Źródło zdjęć: okładka publikacji