spot_img

Programy MKiDN wspierające instytucje kultury za granicą

Trwa nabór wniosków do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2022. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku. Z dofinansowania mogą skorzystać też biblioteki.

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Regulamin programu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Promocja kultury polskiej za granicą

Celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej kultury w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonań wybitnych polskich artystów, w ramach prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych.

Regulamin programu Promocja kultury polskiej za granicą


Źródło zdjęć: freepik.com