spot_img

Filia WiMBP w Bydgoszczy do likwidacji

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy podała do wiadomości informację odnośnie zamiaru zmiany statutu w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji jej filii. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma zostać zlikwidowana filia nr 25 dla dorosłych i dzieci przy ul. Jeżewskiej 6.


W uzasadnieniu wskazano na niski stan czytelnictwa filii nr 25 i zmniejszającą się liczbą zarejestrowanych czytelników. Przytoczono, że „w okresie od początku roku 2018 do połowy roku 2021 liczba użytkowników zmalała z 311 do 151, tj. o ponad 51%. W ubiegłym roku bibliotekę odwiedzało średnio 8 osób dziennie”.

Podobnie, jak w przypadku innych tego typu spraw zaznaczono, iż likwidacja filii nie będzie stanowić utrudnienia w dostępie do usług bibliotecznych. Dodatkowymi argumentami za likwidacją są: nieduży metraż niepozwalający na organizowanie wydarzeń czytelniczych, zatrudnienie bibliotekarza na pół etatu i tym samym krótkie otwarcie filii, brak możliwości dostosowania lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oszczędność kosztów najmu pomieszczeń od prywatnego właściciela oraz mediów.

Obecnie działalność filii nr 25 jest zawieszona do odwołania, a czytelnicy proszeni są o korzystanie z innych placówek.