spot_img

Dwie filie MGBP w Łęcznej do likwidacji

Radni chcą zamknąć dwie filie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej. Mowa o filii nr 1 przy ul. Górniczej 12 i filii nr 4 w Zakrzowie. Sprawa spotkała się z głośnym odezwem w lokalnych mediach oraz mieszkańców.

Uchwała intencyjna w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki oraz zmiany statutu w zakresie likwidacji filii uzasadniona została „efektywniejszym wykonywaniem zadań gminy i gospodarowaniem środkami publicznymi, służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury”. W uchwale podano powody takie jak:

  • „upraszczanie struktur zarządzania oraz większe zaangażowanie (np. przy organizowaniu imprez kulturalnych), sprawniejsza organizacja pracy, mając na względzie potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy
  • „zapewnienie wydajniejszego i elastyczniejszego zarządzania pracownikami oraz racjonalizację wydatków, przy tych samych zasobach kadrowych i materialnych”
  • „dzięki likwidacji filii, z jednej strony nastąpi obniżenie kosztów operacyjnych/administracyjnych, a z drugiej – zwiększenie środków finansowych na bezpośrednią dzialalność kulturalną i czytelniczą”.

Dwie filie mogą zostać zlikwidowane z dniem 1 czerwca 2022 roku, gdyż ich „likwidacja nie powoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań MGBP”. Sprawa trafiła do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.


Źródło zdjęć: freepik.com