spot_img

Ballady i romanse – nowy program MKiDN

W przyszłym roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał na 2022 rok dodatkowy program pod nazwą „Ballady i romanse” o budżecie 3,5 mln złotych.

Ballady i romanse

Celem programu jest przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów” poprzez współczesne działania artystyczne, inspirowane tą publikacją oraz ukazanie jej wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie.

Dofinansowanie

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 złotych,
a maksymalna 80 000 złotych.

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 3 500 000 złotych. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 525 000 złotych.

Program ma wesprzeć finansowo znaczącą liczbę przedsięwzięć artystycznych: literackich, teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych, z dziedziny sztuk wizualnych, inicjatyw wydawniczych i edukacyjnych, realizowanych w kraju oraz za granicą, bezpośrednio nawiązujących do tego wczesnego zbioru Adama Mickiewicza.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra)
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • uczelnie artystyczne
 • publiczne szkoły artystyczne
 • niepubliczne szkoły artystyczne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2021 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 2 wnioski
 • wnioski można składać poprzez formularz on-line
 • wkład własny 20%
 • realizacja zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura


Źródło zdjęć: polona.pl